Azheekkal

Azheekkal , Kollam
Waves splashing at Azheekkal , Kollam

Azheekkal is a little known – unspoilt seashore near the Amritananda Ashram, Kollam.